Zagonetne priče - knjiga druga

Zagonetne pri e knjiga druga Evo jo jedne knjige za decu koja vole izazove i mozgalice Ko voli pri e u iva e u njima ali svaka postavlja ne ba lak zadatak re avanje logi ke zagonetke vezane za doga aje iz neobi nog traperskog n

 • Title: Zagonetne priče - knjiga druga
 • Author: Uroš Petrović
 • ISBN: null
 • Page: 302
 • Format: Paperback
 • Evo jo jedne knjige za decu koja vole izazove i mozgalice Ko voli pri e, u iva e u njima, ali svaka postavlja ne ba lak zadatak re avanje logi ke zagonetke vezane za doga aje iz neobi nog traperskog naselja Neretko e biti potrebna i pomo starijih, jer ova knjiga, najbla e re eno, ne potcenjuje decu

  • Best Read [Uroš Petrović] ↠ Zagonetne priče - knjiga druga || [Romance Book] PDF ↠
   302 Uroš Petrović
  • thumbnail Title: Best Read [Uroš Petrović] ↠ Zagonetne priče - knjiga druga || [Romance Book] PDF ↠
   Posted by:Uroš Petrović
   Published :2019-06-16T22:45:44+00:00

  About " Uroš Petrović "

 • Uroš Petrović

  Uro Petrovi je ro en 1967 godine Pored knji evnosti, bavi se ilustracijom, fotografijom i dizajnom Objavljivao je pri e, lanke, pesme, ilustracije i fotografije u mno tvu letopisa, dnevnih novina, asopisa i antologija Letopis Matice srpske, National Geographic, Politika, Mons Aureus, Znak Sagite, Detinjstvo, Genius Domus, Refoto, Na trag, Putevi kulture, Emitor, itd.Kao autor epa Usudi Balkana, koji sadr i 10.000 rimuju ih strofa na jednoj stranici A4 formata, uveo je u upotrebu pojam kombinatorne poezije Nagra ivan za prozu, poeziju i umetni ku fotografiju dva puta nagrada Dositejevo pero, dva puta nagrada Neven, nagrada kompanije Novosti Gordana Brajovi , nagrada Zmajevih de jih igara Rade Obrenovi , najuspe niji autor Atipike, i nagrada za prozu Knja evac, nominacija za me unarodnu nagradu Mali Princ za roman Aven, povelja Mom ilo Nastasijevi za poeziju, Zlatna zna ka Kulturno prosvetne zajednice Srbije, itd Osniva je i urednik globalnog Mensa World Photo Cup a Izlagao na vi e samostalnih i grupnih izlo bi ilustracije i fotografije, u zemlji i inostranstvu Jedan je od najuspe nijih re ava a IQ X testa na svetu lan je me unarodnih udru enja umetnika Vinci Artists i Poetic Genius Society Predsednik je Mense Srbije Ro en je u Gornjem Milanovcu, od 1975 ivi i radi u Beogradu.Zagonetne pri e Uro a Petrovi a su dobitnik nagrade Neven za najbolju nau no popularnu knjigu i nagrade Dositejevo pero 2008.Peti leptir progla en je od strane Zmajevih de jih igara za najbolji roman za decu i mlade u 2007 godini i dodeljena mu je nagrada Rade Obrenovi.Knjiga Misterije Ginkove ulice dobila je nagradu kompanije Novosti Gordana Brajovi , kao i nagradu Neven.Bibliografija 1 Aven i jazopas u Zemlji Vauka, roman, 2003, 2005.2 Pri e s one strane, pripovetke, 2004.3 Zagonetne pri e knjiga prva, 2006.4 Zagonetne pri e knjiga druga, 2006.5 Peti leptir, roman, 2007.6 Zagonetne pri e knjiga tre a, 2007 7 Misterije Ginkove ulice, 2008.8 Zagonetne pri e knjiga etvrta, 2009.

 • 377 Comments

  Post Your Comment Here

  Your email address will not be published. Required fields are marked *